Predator Bilimsel Araştırma

Predator Bilimsel Araştırma

Sakarya Üniversitesi, efsane statüsüne ulaşmış bir preworkout olan Bigjoy Predator ürününün etkilerini görebilmek için bir araştırma yaptı. Sonuçlarını aşağıda İngilizce olarak yayınlanan bu makaleden görebilirsiniz. Sizin için araştırmayı özetlememiz gerekirse: Araştırma en az 5 yıldır düzenli olarak antrenman yapan 20 erkek üniversite basketbol oyuncusu üzerinde, çift kör plasebo kontrollü olarak yapıldı. Oyuncular iki gruba ayrıldı. Bir gruba Predator, diğer gruba plasebo verildi ve testler yapıldı. 48 saat sonra gruplar değiştirildi, test tekrarlandı.

Oyuncuların dikey sıçrama performansı (counter movement jump), üretebildikleri maksimum güç (relative peak power) ve koşu bazlı anaerobik kapasitesi (Anaerobic sprint test) ölçüldü.

Elde edilen sonuçlara göre Bigjoy Predator kullanan sporcuların dikey sıçrama performasında ve üretebildikleri maksimum güçte, kullanmayanlara göre ciddi oranda bir fark görüldü. Anaerobik kapasitesi ölçüm testinde ise ciddi bir fark gözlenmedi.